INSCRIPCIONS

COBERT PER TOTES LES MÚTUES PRIVADES

Parts anteriors?*
Modalitat del curs*

El curs prepart el cobreixen totes les mútues, però n'hi ha que requereixen autorització de la mútua (un cop feta l'inscripció, s'enviarà el volant per poder demanar l'autorització). Les mútues que requereixen l'autorització són: MONTEPIO, VITAL SEGUROS, MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA, SANITAS, CASER, AXA, AGRUPACIÓ, ASEFA, HNA, AEGON i CIGNA.