El procés del part

Interpretar quins són els signes i les vivències que indiquen que el treball del part ha començat. Identificar quan anar a la clínica. Conèixer les fases del treball de part i imaginar què sent el nadó.