Tipus de parts

Prendre consciència dels diferents tipus de parts per tal de poder comprendre i saber afrontar millor les diferents situacions que es puguin presentar aquell dia. Parlem del part natural, vaginal amb o sense anestèsia, part instrumentat i la cesària.